Skip to main content
Agries Melisses (2021)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: Agries MelissesPaused: Agries Melisses
Poster Image
Rated: 6.8 out of 10 with 4 votes.
Show More
Show Less
Seasons: 2Episodes: 260 6.8 TV-MA Trailer
Show More
Show Less
Main Actors:
Eleni Stamiri
Asimina Stamini
Droso Stamiri
Doukas Sevastos
Mirsini Sevastou
Nikiforos Sevastos
Konstantis Sevastos
Meletis Zoitos
Nestoras Fanariotis
Annette Rousseau
Vasilis Prousalis
Violeta Mavroudi
Thomas Kypraios
Miltiadis Sevastos
Theodosia Sevastou
TV Network:ANT1
Alternative Titles:ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Release Date:Jan 01, 1970
Last Air Date:May 06, 2021
Number of Seasons:2
Number of Episodes:260
Genres:Drama
Agries Melisses - Season List:
Season 1
2019-09-29
Season 2
2020-09-14